strona g³ówna|kontakt

Napisz do nas

Imiê i nazwisko / Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Tre¶æ wiadomo¶ci:  


T.I. KONTRAKTOR
60-743 Poznañ
ul. Limanowskiego 5/2
tel. +48 61 8866838
fax +48 61 8866839
www.kontraktor.pl
biuro@kontraktor.pl

Kontakt

Zespó³ projektowy firmy stanowi± zarówno do¶wiadczeni projektanci, jak i m³odzi wspó³pracownicy. Obecnie w sk³ad zespo³u projektowego wchodz±:

Wspó³w³a¶ciciele
Prof. dr hab. in¿. Tomasz MRÓZ    e-mail: tomasz.mroz@kontraktor.pl
Dr in¿. Andrzej ODYJAS    e-mail: andrzej.odyjas@kontraktor.pl

zespó³ projektowy

Bank: mBank 22 1140 2004 0000 3802 3650 1580
NIP: 783-10-01-299
REGON: 632150546

© KONTRAKTOR   projekt i wykonanie: Akto.pl